Kleppen stellen Austin Seven

Kleppen stellen
Kleppen stellen van de Austin SevenDe meeste jonge automonteurs leren vandaag de dag niet meer hoe je kleppen moet
stellen. Dat is wel logisch, want het afstellen van de klepspeling -zoals het officieel heet- is
bij de meeste moderne motoren niet meer nodig. En dat terwijl veel motoren tegenwoordig
worden aangeduid met “16V”. Zij zijn voorzien van zestien kleppen in plaats van de acht
waarmee de meeste van onze Sevens het moeten doen. De luxe dat we geen kleppen
meer hoeven te stellen komt doordat tegenwoordig de meeste motoren zijn voorzien van
bovenliggende nokkenassen en hydraulische klepstoters. Deze laatste maken de
klepspeling overbodig, omdat ze tussen de klepsteel en de tuimelaar als het ware een
zacht kussentje vormen, dat de functie van de minuscule luchtspleet overneemt. Bij onze
Sevens moet de klepspeling evenwel van tijd tot tijd (om de 20.000 km) worden
gecontroleerd en afgesteld. Na demontage van de cilinderkop geldt hetzelfde. Hoe dat in
z’n werk gaat,

Kleppen stellenDe meeste jonge automonteurs leren vandaag de dag niet meer hoe je kleppen moetstellen. Dat is wel logisch, want het afstellen van de klepspeling -zoals het officieel heet- isbij de meeste moderne motoren niet meer nodig. En dat terwijl veel motoren tegenwoordigworden aangeduid met “16V”. Zij zijn voorzien van zestien kleppen in plaats van de achtwaarmee de meeste van onze Tractions het moeten doen. De luxe dat we geen kleppenmeer hoeven te stellen komt doordat tegenwoordig de meeste motoren zijn voorzien vanbovenliggende nokkenassen en hydraulische klepstoters. Deze laatste maken deklepspeling overbodig, omdat ze tussen de klepsteel en de tuimelaar als het ware eenzacht kussentje vormen, dat de functie van de minuscule luchtspleet overneemt. Bij onzeTraction moet de klepspeling evenwel van tijd tot tijd (om de 20.000 km) wordengecontroleerd en afgesteld. Na demontage van de cilinderkop geldt hetzelfde. Hoe dat inz’n werk gaat,

Klepspeling Austin Seven inlaat 0.15mm

Klepspelling Austin Seven uitlaad 0.20mm

Share Button