homepage wordt niet vernieuwd

error

Door een eerder technisch probleem aan onze site kan het bij sommige browsers zo zijn dat het laatste nieuws niet wordt weergegeven als u eerder op onze site bent geweest. Om dit te verhelpen kunt u de pagina vernieuwen door in windows op F5 te drukken, of in het rechter muisknop menu op vernieuwen of herladen te drukken. bij een Mac gebruik dan Command – R om de pagina te vernieuwen.

Excuses voor het ongemak.

Share Button